Servicii de contabilitate pentru asociatii de proprietari

Serviciile sunt destinate asociatiilor din Bucuresti

Servicii incluse in oferta noastra

 1. Intocmirea:
  • Listei lunare de intretienere (Formatul listei va fi convenit de comun acord cu reprezentantii asociatiei)
  • Statelor de plata pentru salariati
  • Declaratilor fiscale lunare si anuale pentru administratia financiara (Declaratia 112, 205)
  • Ordinelor de plata / foilor de varsamant catre bugetul de stat
  • Tuturor fiselor/registrelor cerute de legislatia in vigoare.
   • Fiselor pentru fiecare apartament
   • Registrului pentru diferite fonduri (rulment, reparatii, penalizari, etc.)
   • Fiselor pentru fiecare furnizor
   • Registrului pentru incasari si plati
 2. Depunerea declaratiilor la administratia financiara (depunere online cu Digipass propriu)
 3. Depunerea bianuala a situatiei soldurilor elementelor de activ si pasiv la primaria de sector
 4. Intocmirea de note de plata individuale pentru fiecare apartament in parte

Servicii care NU sunt incluse in oferta noastra: